Free delivery - On all orders over ₪500

'ברך אותנו'

'ברך אותנו'
קולקציית תכשיטי עוצמה נולדה במהלך הסגר הראשון מתוך הרצון לגעת במשהו בראשיתי 
.ונצחי
חיפשתי את הזיווג המושלם לקולקציות החופש המשוחררות שאני מעצבת שמורכבות
 מטקסטילים נשפכים ונשיים מדברת בשפה שבטית בסיסית ומשלבת טכניקות של קשירות וקליעות מסורתיות
 האלמנטים המיניאטוריים נולדו כאבני טקס מפוסלות על ידי הטבע- מפליז כסף וזהב
החומרים הגולמיים האדמתיים מחברים לבסיס. להתחלה. להתקרקעות. לטקס. נחותמים את הלוקים בנגיעה של חומר מתכתי
Filter

Sorry, there are no products in this collection