Free delivery - On all orders over ₪500

׳Hizachrut׳


״הזכרות״

הזכרות היא מהדורה מוגבלת של תכשיטי עוצמה.
בצבעוניות מלכותית ושבטית בו זמנית, מחוספסת ומעודנת. כמו המקומות הקדומים שגרים בתוכנו ומבקשים לבקוע. 

השנים הרבות שחייתי בהודו והשנים בלונדון. ההתמסרות לפעימה של ישראל. השבר והאיחוד של התדר והפוך.
החתונה המקודשת. שמיים וארץ. לב ושכל. רך וקשה. אלה שמביאים את החיים.

קשירות ושרשראות, קמעות, עיניים, מטבעות וחבלים, אורבני ושבטי, אריסטוקרטי וטקסי- כל מה שאני אוהבת באובייקטים עם זיכרון וכוח.

החומריות של הפריטים חזקה וישירה. שרשראות זהב כבדות וחצופות, שמדברות בשפה קולנית של גורמטים, חוטי באבא שחורים ואדומים עם הבלחות של כחול ולבן. אקזוטיקה אורבנית שנותנת מימד עוצמתי לכל לוק.

כל התכשיטים נסרגים/נשזרים/נקשרים בעבודות יד מסורתיות. 
זמן אספקה עד 3 שבועות מקבלת ההזמנה.
Filter

Sorry, there are no products in this collection